Capri a Sorrento

Capri

Ostrov Capri vyrůstá z vod Neapolského zálivu. Je to ostrov snů a legend, zamilovali se do něj římští císaři, básníci a skladatelé o něm psali básně a písně a z celého světa se sem sjíždějí návštěvníci na ideální dovolenou v nádherné přírodě. Je označován za Perlu Tyrhénského moře, drahokam v prstenu Neapolského zálivu, nejkrásnější ostrov světa a Ostrov Sirén. Ostrovem Sirén nazývá Capri mytologie, podle níž zde žily napůl ženy – napůl ryby, lákající svým zpěvem mořeplavce ke zrádným útesům, o které poté roztříštili své lodě. Pohledy návštěvníků směřují k nádherným výhledům, krásným scenériím, majestátním útesům Faraglioni a Modré jeskyni. Ale nejsou to jen přírodní krásy, které na Capri lákají návštěvníky. Jsou zde pozůstatky Vily Jovis a Damecuta nebo Tiberiových lázní. Římský spisovatel Tacitus uvádí, že na ostrově bylo celkem 12 římských císařských vil. Na ostrově Capri jsou také staré fénické schody, které vedou na Anacapri. Dalším lákadlem ostrova Capri je dům Axela Muntheho, ve kterém je nyní muzeum. Capri si budete moci více zažít, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Capri

Ostrov Capri leží při jižní vstupní bráně do Neapolského zálivu. Capri je pokračováním Sorrentského poloostrova a součástí Partenopského souostroví spolu s ostrovy Ischia a Procida. Capri není příliš velký ostrov. Příkré vápencové útesy 6 kilometrů dlouhého a 1 - 2,5 kilometru širokého ostrova Capri vystupují z moře až do výšky 589 metrů. Jediná větší města na ostrově jsou Capri a Anacapri. Ostrov Capri má rozlohu 10,5 km2 a 12 500 obyvatel. Ve středu ostrova Capri na pobřeží leží dva přístavy: Marina Piccola na jižním a Marina Grande na severním. Na ostrově Capri nejsou žádné prameny sladké vody, proto zde v římské době byly obrovské cisterny jako zásobárna pitné vody. Klima je na Capri velmi příznivé, teplota zde neklesá pod 4°C.

Capri

Archeologové našli na ostrově Capri důkazy přítomnosti pravěkého člověka na Capri již v období paleolitu. Prvními stálými obyvateli ostrova Capri byli asi Féničané. Později v 8. století ho osídlili Řekové a v roce 326 před naším letopočtem jej ovládli Římané. Až do roku 29 před naším letopočtem zůstalo Capri v podstatě v anonymitě. Až v tomto roce navštívil ostrov Capri Augustus a velmi si jej oblíbil. Bez váhání domluvil s Neapolí obchod a vyměnil skalnatý ostrov Capri za velký a úrodný římský ostrov Ischia. Římský císař Augustus si zde zřídil své soukromé sídlo. Pod jménem Caprae byl ostrov oblíbeným místem pobytu císaře Tiberia, který zde měl postavených svých dvanáct vil, z nichž nejznámější byla Vila Jovis a Vila Damecuta. Tiberius zemřel v roce 37 a s ním odezněla i zlatá éra ostrova. Císaři se vrátili k životu v Římě a ostrov používali jako místo exilu neoblíbených členů svých rodin. Po pádu Římské říše význam Capri poklesl. Capri se dostalo pod vliv Byzance a na čas i Montecassina. Ve 4. století se na Capri dostalo křesťanství. Společně s jižní Itálií se dostal ostrov Capri pod kontrolu různých dynastií: Langobardů, Normanů, Štaufů, Anjouovců a Aragonců. Několikrát bylo Capri vypleněno Saracény, hlavně v 16. století, kdy si tu vybudoval pevnost admirál sultána Suleymana Chair-ed-Din-Barbarossa. V 17. století bylo obyvatelstvo Capri zdecimováno epidemií moru. Karel Bourbonský, který inicioval vykopávky v Pompejích, začal rovněž s vykopávkami ve Vile Jovis. Za napoleonských válek byl ostrov Capri obsazen Francouzy, později Angličany. V roce 1860 bylo Capri společně s jižní Itálií připojeno ke sjednocenému Italskému království. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.

Capri

První, s čím se návštěvník na Capri setká, je přístav Marina Grande, do kterého připluje lodí z Neapole nebo Sorrenta. Přístav leží na severní straně ostrova Capri. Je to také místo, odkud se lze dostat do města Capri a to buď pěšky, autobusem nebo lanovkou.

Capri

Pobřeží Capri lemuje více než dvanáct jeskyní. Modrá jeskyně je z nich nejznámější. Objevili ji v roce 1826 dva Němci, spisovatel Augustus Kopisch a malíř Ernst Fries. Byla vypreparována mořem v strmých skaliskách severního pobřeží Capri. Otvor jeskyně je jeden metr nad vodní hladinou, takže pokud je moře klidné, mohou malé čluny vplout dovnitř. Vnitřek jeskyně má délku 54 metrů, šířku 30 metrů a výšku 15 metrů. Hloubka vody se pohybuje od 14 do 22 metrů.

Capri

Při okružní jízdě kolem ostrova Capri lze za 1,5 hodiny zhlédnout i ostatní pobřežní jeskyně a také další krásy ostrova. Okruh začíná v Marina Grande a směřuje kolem pobřeží Capri na západ. Jako první se nám naskytne pohled na sošku Neapolského chlapce, který zdviženou rukou mává na pozdrav návštěvníkům ostrova Capri. Pak se proplouvá pod strmým Salto di Tiberio k jeskyním Meravigliosa a Matromania. Následuje malý a velký Arco Naturale, Korálová jeskyně a útesy I Faraglioni. Za nimi je přístav Marina Piccola s luxusními vilami bohatých osobností. Posledním místem plavby je Grtotta Verde, Zelená jeskyně s krásnou barvou vody. Pak se loď obrací a pluje přes útesy I Faraglioni zpět do Mariny Grande.

Capri

Z Marina Grande směřuje lanovka na Piazza Umberta I. ve městě Capri. Vedou sem také schody Sv. Františka. Cesta s nekonečnými panoramatickými výhledy trvá asi 20 minut. Capri je hlavní město ostrova a je také jeho srdcem. Má 8 000 obyvatel. V Capri mají svá sídla známé a bohaté osobnosti z oblasti filmu a divadla, umění i politiky. Je to oblast úzkých uliček, strmých schodišť a malých náměstíček. Každý roh skrývá něco nového: oblouky, terasy, malé domy, terasy, pergoly porostlé bouganvilleemi, balkony pokryté girlandami květů. Centrem města Capri je malé náměstí Piazza Umberto I., které je středověkého původu. Podél cesty vedoucí k Certose jsou Augustovy zahrady, které patří mezi nejkrásnější místa ostrova. Je odtud nádherný výhled na útesy I Faraglioni a na Marina Piccola.

Zříceniny Tiberiovy vily Jovis, kde žil Tiberius od roku 27 až do své smrti roku 37, leží na nejseverovýchodnějším konci ostrova Capri. Vila Jovis je nejlépe dochovanou římskou stavbou na ostrově Capri. Je typickým příkladem římské vily – paláce, která byla postavena během císařského období po Augustovi. V době své největší slávy zde byly císařské pokoje, lázně, zahrady, prostory pro zábavu. Vila ležela na ploše 700 m2 kolem Monte Tiberio. Uprostřed komplexu stály obrovské cisterny na vodu a kolem nich se rozkládaly ostatní stavby. Cisterny zde byly proto, že na ostrově není žádný zdroj vody a proto byla zachycována voda dešťová.

Capri

Z Capri se autobusem dostaneme do městečka Anacapri. Domy téměř orientálně působícího městečka ve výšce 275 metrů jsou roztroušeny mezi vinicemi na náhorní plošině. Stojí zde kostel San Michele z 18. století s majolikovou podlahou od Leonarda Chiaiese, která zobrazuje Adama a Evu v Ráji. Mezi významné obyvatele ostrova patřil švédský lékař a spisovatel Axel Munthe, autor knihy O životě a smrti, která se týká jeho života a pobytu na Capri a jeho snu o postavení domu na tomto ostrově. Axel Munthe tedy alespoň zachraňoval, co se dalo. Antické fragmenty, které našel, zlomky mozaik, reliéfů a soch nalezených v zemi i moři vkusně vkomponoval do zdí a interiéru jako doplněk architektury, uměleckými předměty vyzdobil také zahradu. Vytvořil tak malé, ale velmi zajímavé muzeum, kde si každý může udělat obrázek o nesmírném bohatství, jehož zlomeček se dostal lékaři do rukou.

Z Anacapri lze vyjet sedačkovou lanovkou nebo vyjít pěšky za 1 hodinu na nejvyšší vrchol ostrova Monte Solario (589 metrů). Na vrcholu lze shlédnout zbytky opevnění. Za jasného počasí jsou vidět i Abruzzy.

Více informací o Sorrentu...