Jižní Itálie

Caserta

Kampánie je výsledkem splynutí odlišných zeměpisných oblastí. Nejvýznamnější z nich je vlastní oblast Kampánie, antický ager campanus, jehož největším centrem ve starověku byla Capua. Díky mimořádné úrodnosti, mírnému podnebí a příznivým zavlažovacím podmínkám si tento kraj vysloužil ve starověku pojmenování Campania felix, Šťastná Kampánie. Rovina byla odjakživa nejhustěji osídleným územím Itálie a je intenzívně obdělávána.

Pompeje

Kampánie byla původně obývána již v prehistorických dobách. Počátkem historického období touto oblastí procházely a usazovaly se italské národy, především Oskové. Na území obývaném původně Osky vznikaly od 8. století před naším letopočtem na pobřeží řecké kolonie Cumae, Dikearchia a Neapolis. Během krátké doby tyto kolonie nabyly velkého politického významu a ekonomické síly. Města jako Neapol, Pompeje, Paestum, Cumae a mnohá další přispěla ke kultuře Magny Greky, Velkého Řecka starověku. Od konce 6. století před naším letopočtem panovali v Kampánii Etruskové, kteří zde rozšířili svou velkolepou civilizaci, od roku 430 Samnité a roku 338 před naším letopočtem si kraj podmanili Římané. Campania felix byla ceněna a obdivována pro svou civilizaci, plodnost půdy a především přírodní krásy. V době římských císařů Kampánii s oblibou navštěvovali vznešení Římané a stavěli si zde velkolepé vily. O tehdejším rozkvětu svědčí zříceniny měst Herculaneum a Pompeje. Po pádu Římské říše prošly Kampánií hordy barbarů, které ji zcela zničily. V raném středověku se dostala jedna část Kampánie pod panství Langobardů, kteří zde založili Beneventské vévodství. Druhá část spadala pod byzantské panství. Ve 12. století ji Normani znovu sjednotili a připadla Sicilskému království. Za vlády Švábské dynastie nabývala na významu Neapol, kam se přesunulo hlavní město království. Vzkvétal obchod, vznikla Univerzita v Neapoli a Lékařská škola v Salernu. V roce 1734 začalo panství Bourbonů. Za vlády Karla III. se Neapol a hlavně Caserta obohatila o překrásná umělecká díla. Sám král dal popud k velkým vykopávkám, které vedly k odhalení Herculanea a Pompejí. V roce 1860, poté, co Garibaldi se svou slavnou expedicí Tisíce mužů dobyl Království obou Sicílií, jižní Kampánie se stala součástí Italského království. Oblast jižní Itálie si budete moci více zažít, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Capri

Ekonomie oblasti vykazuje velmi rozmanitý obraz. Přestože Kampánie pociťuje vážné problémy, které sužují celý italský Jih, v současné době prožívá pomalý a postupný rozvoj. Zvýhodněno je především zemědělství díky plodnosti sopečné půdy a klimatickým podmínkám. Prvořadou úlohu ale hraje turistika. Z celého světa sem přijíždějí turisté za poznáváním uměleckých skvostů přírody i člověka. Jezdí se dívat na památky řecké a římské civilizace v Paestu, Herculaneu a Pompejích, navštěvují Amalfské pobřeží, Sorrentský poloostrov, ostrovy Capri, Ischii a Procidu, město Neapol i královský zámek v Casertě a sopečné krajiny na Flegrejských polích, v Pozzuoli a na Vesuvu.

Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.