Vesuv

Vesuv

Vesuv se samostatně vypíná z roviny u Neapolského zálivu asi 15 kilometrů od Neapole. Od 17. století je Vesuv jediná ještě částečně činná sopka na evropském kontinentu. Výška Vesuvu je proměnlivá, protože každý silnější výbuch mění tvar jeho vrcholu, nyní je to 1 281 metr. Kráter Vesuvu měří nyní v obvodu 1 400 metrů, maximální průměr je 600 metrů a hloubka 216 metrů. Před rokem 1944, kdy došlo k poslední velké erupci Vesuvu, byl obvod kráteru Vesuvu ještě 3 400 metrů. Vesuv si budete moci více zažít, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Vesuv

Vesuv vznikl ve čtvrtohorách původně jako ostrov a ve starověku ho pokládali za vyhaslý. Do výbuchu v roce 79 byl Vesuv pokládán za idylickou horu porostlou vinicemi a stromy. Před pověstným výbuchem v roce 79 se Vesuv ohlásil zemětřesením v letech 63 a 64. 24. srpna roku 79 došlo k velikému výbuchu Vesuvu, který zničil Pompeje, Herkulaneum, Stabiae a několik malých osad. Města Pompeje a Stabie byla zasypána popelem a kamením do výše 5 metrů. Herculaneum bylo zničeno mohutným proudem lávy. V následujícím období až do roku 1139 následovalo 15 výbuchů, potom zarostla téměř pokojná hora i kráter Vesuvu křovím. V roce 1631 nový hrozný výbuch znovu oživil činnost Vesuvu. Byly zničeny vesnice na svazích Vesuvu a než láva dorazila k moři, zabila 3 000 lidí. V roce 1794 došlo k obrovské erupci Vesuvu, při níž bylo zničeno město Torre del Greco. V 19. století byly větší výbuchy Vesuvu v letech 1822, 1855, 1858 a 1871. Další velký výbuch Vesuvu nastal v roce 1906, při které zahynuly stovky lidí. Další výbuchy Vesuvu pak byly v letech 1913, 1928 a 1929. Během explozí mezi lety 1933 až 1944 měl kráter Vesuvu hloubku 300 metrů a bylo uvolněno 250 miliónů kubických metrů lávy. Poslední výbuch Vesuvu byl v roce 1944.

Vesuv

Popelem zasypaný kužel Vesuvu a mladší láva jsou téměř bez vegetace, zato na úrodné starší a zvětralé lávě ve středních výškách rostou duby a kaštany. V nadmořské výšce pod 500 metrů najdeme ovocné stromy a vinice. Na cestě na vrchol Vesuvu, ve výšce asi 600 metrů, je observatoř, která byla založena Ferdinandem II. Bourbonským v roce 1841 a otevřena pro veřejnost. Při jasném počasí je z vrcholu Vesuvu velkolepý rozhled. Dole pod Vesuvem se prostírá Campania felix, ohraničená řetězem Apenin. Přímo pod námi je město Torre del Greco, 14x zničené a vždy znovu postavené, nové Pompeje, Sorrento, v pozadí charakteristické tvary ostrova Capri. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.