Caserta

Caserta

Caserta je hlavní město stejnojmenné provincie, leží na severu kampánské roviny na úpatí Monti Tifatini, asi 30 kilometrů na sever od Neapole. V Casertě žije asi 66 000 obyvatel. Stavbou paláce Caserta pověřil Karel Bourbonský Luigi Vanviteliho. Základní kámen k výstavbě zámku Caserta byl položen 20. ledna 1752, v den 36. narozenin krále, za přítomnosti krále, jeho ženy Amalie Saxonské. Palác Caserta byl kompletně dokončen až v roce 1847 podle Vanvitelliho plánů, ale s určitými změnami. Na tehdejší dobu stál palác Caserta enormní částku 6 133 507 dukátů. Palác Caserta sloužil rodu Bourbonů od roku 1752 do roku 1860, pak připadl rodu Savoia a v roce 1919 Italskému státu. Za 2. světové války mělo v zámku Caserta hlavní stan velení spojeneckých jednotek ve Středozemním moři, 29.dubna l945 zde byla podepsána kapitulace německé armády v Itálii. Oblast Caserta si budete moci více zažít, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Zámek Caserta

Caserta

Dlouhá strana zámku Caserta měří 240 metrů, krátká 190 metrů a je 41,5 metru vysoký. Zámek Caserta zaujímá plochu 44 000 m2, je zde 1 200 místností a 1 742 oken, z nichž 245 je na fasádě. Palác Caserta měl mnoho funkcí, byly zde apartmány pro královskou rodinu, administrativní kanceláře, kaple a divadlo.


Caserta

Z 1200 místností bylo královskou rodinou využíváno jen 134. Karel III. a Maria Amalia si přáli, aby královská Palatinská kaple vypadala stejně jako ve Versailles. Kaple byla slavnostně vysvěcena za přítomnosti Ferdinanda a Marie Caroliny v roce 1784.

Divadlo mělo být podle původních Vanvitelliho plánů umístěno v parku vedle paláce. Ale Karel III. s tímto nesouhlasil a požadoval umístit divadlo uvnitř paláce. Divadlo bylo slavnostně otevřeno v roce 1769 královským párem Ferdinandem IV. a Marií Carolinou.

První z předpokojů trůnního sálu je znám jako Halbardier. Strop je vyzdoben freskou od Domenica Mondy s alegorickým triumfem bourbonské armády.

Druhým předpokojem je pokoj stráží, ve kterém jsou busty králů: Ferdinanda IV., Františka I., Ferdinanda II. a Františka II. Na stropě je freska Girolama Staraceho, která znázorňuje 12 provincií království.

Následuje pokoj známý jako Alexandrův, podle stropní fresky znázorňující Svatbu Alexandra Velikého a Roxolanu od Mariana Rossiho.

První dva pokoje - Marse a Astree - tvoří předpokoje Trůnního sálu. Strop prvního pokoje je vyzdoben freskou zobrazující Zápas Hectora a Achillea nad tělem Patrocla. Ve druhé místnosti je na fresce zobrazena Astraea, bohyně práva. Podlaha je z bílého Carrarského mramoru a žlutého mramoru ze Sienny. Zajímavé jsou také křišťálové lustry z Čech.

Caserta

Trůnní sál plánoval Vanviteli. Sál je 33 metrů dlouhý, 13 metrů široký a 16 metrů vysoký. Za trůnem je alegorie Lva a Práva. Na horním okraji zdí je 46 medailonů zobrazujících krále od Roggera Normanského po Ferdinanda II. Bourbonského. Stropní freska zobrazuje Slavnostní položení základního kamene paláce v Casertě.

Za trůnním sálem následuje Sál rady, který je vyzdoben malbami Neapolské školy a nábytkem z 19. stoltí. Na stropní fresce je zobrazena Minerva korunující Umění a Vědu.

Je zde také svatební ložnice Františka II. a Marie Sophie. Stropní freska zobrazuje Thesea po bitvě s Minotaurem.

Je zde také série pokojů z 18. století, které začínají čtyřmi pokoji ročních období. Ve všech pokojích jsou benátské lustry a krby ze šedého mramoru.

Pak následuje Ferdinandova studovna. Zde Ferdinand IV. pořádal porady. Je zde šest křesel ve stylu Ludvíka XVI. Následuje ložnice krále a královny.

Královniny apartmány zahrnují dva malé pokoje. První je pracovna s velkými zrcadly. U okna visí originální hodiny v podobě klece s ptáčkem. Druhým pokojem je královnina šatna. Jako první ji používala Marie Carolina. Strop je vyzdoben freskou Tří Grácií a Venuše.

Knihovna je umístěna ve třech místnostech, z nichž každá je jinak vybavena. Nábytek je starobylý masívní mahagonový. Každý z kabinetů knihovny je zasvěcen jinému žánru: klasickým nebo moderním autorům. Celkem je v knihovně 14 000 knih, z toho 30 italských ze 14. století a stovky jsou ze 17. století.

Velká oválná místnost sloužila jako rodinné divadlo pro soukromá představení. Dnes je zde umístěn Betlém se starožitnými figurkami Svaté rodiny a pastýřů.

Caserta

U zámku Caserta je nádherný park s fontánami a sousošími, který projektoval Luigi Vanviteli, ale s mnoha změnami ho vybudoval jeho syn Carlo. Rozkládá se na ploše 120 hektarů. Je to nekonečný park s terasami a rampami zdobenými sousošími. Caserta Od paláce až k velkému vodopádu, který je 78 metrů vysoký, následuje řada fontán, bazénků a „nádvoří“ zdobených sochami. Francouzský park, který přímo navazuje na zámek, se vyznačuje přesným geometrickým tvarem záhonů a přesně zastřiženými stromy nebo keři.

Caserta

Anglický park se vyznačuje volně rostoucími stromy a keři a rozkládá se napravo od vodopádu. Má rozlohu 25 hektarů. Byl zřízen pro Marii Carolinu Rakouskou.


Caserta

Nespočetné květiny a rostliny se střídají s jezírky, vodopády, skleníky s exotickými rostlinami, mýtinami a vysokými cypřiši nebo majestátními jehličnany a krásnými sochami, keři a vodními zrcadly. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.