Pobřeží Amalfi

Jižní Itálie

Nejkouzelnější a nejnavštěvovanější oblastí Kampánie je Costiera Amalfitana (Pobřeží Amalfi) v jižní části Sorrentského poloostrova. Z letoviska Sorrento se vine silnice do Positana, vesničky na strmém svahu ústícím do moře. Je to sice drahé místo, zato ideální ke koupání, s možností výletu raketou či trajektem na Capri. Dále po pobřeží Amalfi narazíte na neméně elegantní Praiano. Největším městem na pobřeží je Amalfi. Honosí se půvabným dómem z 10. století. Dříve než si je podmanil neapolský král Roger II., bylo Amalfi námořní velmocí. Nekrásnější podívanou na pobřeží však skýtá Ravello. Leží nad Amalfi a jeho prvořadou atrakcí jsou zahrady Villy Cimbrone a Villy Rufolo. Výhled z druhé jmenované inspiroval Richarda Wagnera ke zkomponování „Parsifala“. V Minori dál za Atrani najdete ruiny římské vily, které svědčí o tom, že pobřeží je oblíbeným letoviskem již po dlouhá staletí. Pobřeží Amalfi si budete moci více zažít, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Positano je neobyčejně malebné městečko rozložené na skalnatém svahu nad mořem. Domy ve tvaru krychle s klenutým zastřešením připomínají období nadvlády Saracénů. Positano je obklopeno zelenými horami. Pláže Positana jsou tvořeny sopečným pískem a drobnými kameny. Krásná poloha Positana byla objevena Němci na začátku 20. století.

Praiano je položeno mezi Positanem a Amalfi na pobřeží podél moře. Budovy městečka jsou vestavěny do skal okolních kopců, spadajících přímo do moře. Kolem jsou malé plážičky, jeskyně a romantická zákoutí. Praiano je běžnými turisty, kteří na Pobřeží Amalfi zamíří na jednodenní výlet, bohužel většinou opomíjeno, ale jedná se o jedno z nejkrásnějších míst jižní Itálie.

Mořské letovisko Amalfi leží na jižním pobřeží Sorrentského poloostrova. Amalfi patří mezi nejoblíbenější rekreační místa v Itálii a jezdí sem mnoho návštěvníků zvláště z Neapole. Amalfi je velmi vyhledávaným klimatickým centrem a jedním z nejslavnějších míst amalfského pobřeží. Původně bylo Amalfi římským městem. Amalfi bylo první ze čtyř italských námořních republik. Díky živým obchodním stykům s Orientem získalo Amalfi vážnost a zbohatlo. Na sever od radnice leží malé Piazza del Duomo, odkud z pravé strany vede 62 schodů k dómu. Dóm Sant'Andrea z 9. století přestavěli roku 1203 v lombardsko-normanském sicilském stylu. Dóm je zasvěcen sv. Ondřejovi. Pro průčelí je charakteristické zdobení pestrobarevným mramorem a velká lodžie zčásti uzavřená velkými trojitými okny. Pozoruhodné jsou bronzové dveře, které kolem roku 1066 odlili v Konstantinopoli. Uvnitř na chóru jsou antické sloupy z Paesta.

Na pobřežní cestě, za mysem Amalfi, kde končí Roklina Draggona, se rozprostírá městečko Atrani. V minulosti Atrani spojovalo svou historii úzce s námořní republikou Amalfi. Na náměstí stojí kostel San Salvatore de' Bireto, korunovační kostel dóžů v Amalfi.

Z východního konce Atrani vede serpentinovitá cesta se dvěma zatáčkami podél aleje pomerančovníků nahoru do Ravella, starého města, jedinečně položeného nad pobřežím Amalfi. Městečko založené za dob Normanů mělo v době svého rozkvětu za vlády Anjouovců ve 13. století okolo 36 000 obyvatel. Bylo tu mnoho kostelů, klášterů a paláců. Uprostřed města stojí románská katedrála San Pantaleone. Nedaleko jihovýchodním směrem od katedrály, stojí Villa Rufolo, stavba v saracénském stylu z 11. století. Zahrada se svojí vyhlídkovou terasou sloužila Richardu Wagnerovi jako předloha pro Klingsorovu zahradu.

Ravello

Nedaleko odtud je Villa Cimbrone. Přes nádherný park vede alej k Belvedere Cimbrone, odkud se otvírá jedinečný výhled na pobřeží Amalfi.

Minori se nachází v klidném zákoutí. Římané ho nazývali Reginna Minor. Jeho bílé a nerovné domky lemují pobřeží a vynořují se z útesů. Krátká, ale pohodlná pláž vybavená veškerým zařízením z něj činí dosti známé letovisko.

Městečko Maiori se nachází na malé náplavné rovině, která je konečnou částí kanálu Tramonti. Naproti Maiori se nachází dlouhá písešná pláž, dost nezvyklá na Pobřeží Amalfi, které je jinak charakteristické vysokým a skalnatým pobřežím. Dnes se zde nacházejí moderní turistcko-lázeňská zařízení. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.