Montecassino

Montecassino

Město Cassino leží na jihu Latia, mezi městy Řím a Neapol. Ze západní části města vychází 9 kilometrů dlouhá silnice vzhůru ke klášteru Montecassino. Před klášterem Montecassino vpravo je příjezd k polskému vojenskému hřbitovu s více než 1 000 hrobů. Montecassino si budete moci více zažít, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Montecassino

Na vrcholu hory (519 metrů) se tyčí klášter Montecassino, kolébka benediktinského řádu. Klášter Montecassino byl založen v roce 529 sv. Benediktem z Nursie a proslavil se podporou vědeckého bádání. V době 2. světové války, od října 1943 do května 1944, byl horský masiv Montecassino opěrným bodem německé fronty. V únoru 1944 zaútočila na klášter Montecassino spojenecká letadla a téměř úplně ho zničila, posléze byl obnovený v původním slohu.

Montecassino

Ze staré stavby kláštera Montecassino se zachovala pouze krypta, kterou vyzdobili v letech 1898 - 1913 malbami žáci beuronerské umělecké školy a hroby sv. Benedikta a jeho sestry sv. Scholastiky. Vzácný knižní fond (kolem 80 000 svazků), archiv a obrazy byly v době bojů zachráněny a převezeny do Vatikánu.

Montecassino

Benedikt z Nursie se narodil asi roku 480, žil nejdříve mnoho let osamoceně v jeskyni, kam se dobrovolně odebral znechucen nevázaností a povrchností římské společnosti. Postupně se Benedikt stal známou osobností, k níž začalo směřovat mnoho následovníků. V okolních lesích se usadili další poustevníci, kteří posléze roku 529 zamířili i se svým učitelem do Říma, a pak ještě kousek dál na jih. Nakonec se rozhodli zůstat v lesnaté krajině v okolí Cassina. Na vrcholu kopce, kde stávala původní svatyně zasvěcená bohu Apollónovi, vystavěli nejdříve kostel, kolem kterého později začal vyrůstat i klášter. Benedikt založil se skupinou věrných řád, jenž kladl důraz na pokoru, lásku, poslušnost a důvěru v Boží prozřetelnost. Benediktini měli v pozdějších letech velký význam pro evangelizaci Evropy. V českých zemích byl první benediktinský klášter ženský, a to sv. Jiří na Hradčanech, založený roku 971, první mužský klášter vznikl v Břevnově v roce 993. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.