Pompeje

Pompeje

Dnešní Pompeje mají 23 000 obyvatel a město leží v nadmořské výšce 16 metrů. Antické Pompeje leží asi 20 kilometrů jihovýchodně od Neapole, na úpatí Vesuvu, poblíž Neapolského zálivu. Pompeje jsou jedním z nejvýznamnějších svědectví starořímské civilizace a jsou ukázkou umění, zvyků, zaměstnání a každodenního života Římanů. Vedle luxusních vil bohatých občanů jsou v Pompejích chudé domy, kde žilo více rodin, na okrajích města Pompeje se nacházejí nevěstince, na zdech jsou volební nápisy, uvnitř domů se našly zlaté a stříbrné předměty, pracovní nástroje, nádobí, bronzové lampy, potraviny, olivové a obilné mlýny, bronzové a mramorové sochy. V Pompejích je rozsáhlá dokumentace římského malířství, které by bez objevení Pompejí zůstalo prakticky neznámé. Pompeje si budete moci více zažít, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Pompeje

V období, které předcházelo založení Pompejí, bylo toto území, stejně jako celá Kampánie, obydleno domorodými Osky. V období 6. století před naším letopočtem se do Pompejí dostávají Féničané a dochází k hospodářskému rozkvětu města, které se rozrůstá převážně severním směrem od původní osady. Soupeření mezi Etrusky a Řeky o převahu na pevnině a na moři vyvrcholilo v roce 474 před naším letopočtem katastrofální porážkou Etrusků v námořní bitvě u Kum. Řecký vliv opět zesílil, nutně to však neznamenalo, že Pompeje musely být řecké. V 1. století před naším letopočtem už byly Pompeje hlavním městem římské provincie Kampanie. Počet obyvatel Pompejí se v tomto období pohyboval kolem 20 000. Pompeje se rozvíjely ve všech oblastech, vzkvétal obchod a námořní doprava. V roce 62 našeho letopočtu Pompeje postihlo velké zemětřesení a z větší části je zničilo. Byla to první varovná hrozba před velkou erupcí Vesuvu. Rekonstrukce Pompejí nebyla ještě dokončená, když se v srpnu 79 začaly projevovat podivné jevy. Znovu se ohlásilo slabé zemětřesení, moře se i za slunečných dnů bouřlivě vzdouvalo. 24. srpna byla obloha jasná, lidé se chystali k obědu, když se náhle ozval od Vesuvu hromový rachot. Jeho vrchol se rozpoltil, vysoko vyšlehly rudé plameny, které náhle zakryl oblak černého dýmu, prudce stoupajícího vzhůru. Hned na to se snesl na Pompeje a celou okolní krajinu déšť písku, pemzy a popela a hlavně kamínků. V roce 79, po výbuchu Vesuvu, byly celé Pompeje i přilehlé vesnice Herculaneum a Stabie zasypané šesti až sedmi metrovou vrstvou popela a drobné pemzy. Části obyvatelstva se podařilo utéct, ale do Pompejí se už nemohli vrátit. Pompeje Ti, kteří neutekli včas nebo se ukryli ve vlastních domech, se udusili exhalacemi plynů a byli zasypáni vrstvou popela. Tak zanikly Pompeje, krásné město pod Vesuvem. Když vyšlo dva dny poté slunce nad Neapolským zálivem, byla krajina změněna k nepoznání. Terén byl vyrovnán, města, usedlosti a vily zmizely. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.

Prohlídka Pompejí...