Pompeje

Porta Marina: je to městská brána, která stála na jihozápadním konci antického města. Větší oblouk sloužil dobytku a vozům, druhý menší průchodu lidí. Je nejmladší z pompejských bran. Pompeje si budete moci více zažít, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Pompeje

Apollónův chrám: původní jádro chrámu je ze 6. století před naším letopočtem, tj. ze samnitské doby. Chrám se tyčí uprostřed peristylu se 48 jónskými sloupy. Obětní socha Apollóna se nedochovala. Dochovaly se ale další sochy - Apollóna vypouštějícího šíp a Diany, jejichž originály se nacházejí v Neapolském muzeu.


Pompeje

Basilika: byla to velkolepá, monumentální stavba (24 x 55 metrů). Byla středem oblasti fora, protože zde se soustřeďoval veřejný život města. Sloužila jako tržní a soudní síň. Na vnitřních stěnách se dochovala řada nápisů erotického i politického charakteru. Byly však převezeny do Národního muzea v Neapoli.


Pompeje

Fórum: tvořilo hlavní náměstí města a bylo jeho skutečným centrem. Nacházely se zde hlavní chrámy a bylo zde i centrum politického života. Bylo to také ekonomické srdce města. Byly zde i sklady potravin. Vychází z něj hlavní obchodní třída města Via del Abondanza. Náměstí bylo na třech stranách lemováno dlouhým dvoupatrovým podloubím z tufu, nad nímž se nacházely vzdušné lodžie. Spodní část loubí byla v dórském, horní v jónském stylu. Mezi sloupy stály sochy slavných osobností a řečnická tribuna. V zadní části bylo schodiště Jupiterova chrámu.

Pompeje

Městské úřady – curie: jsou to tři stavby na jižní straně Fora. Byly určeny ke zpracování spisů a ke službám městských úřadů. Ústřední budova sloužila jako archív. Zasedala zde městská rada, která dohlížela na fungování veřejných služeb.

Eumachie: byla postavena za císaře Tiberia na popud kněžky Eumachie, aby zde byl přijat cech osob, které praly a barvily látky. Po bazilice to byla největší budova ve městě.

Macellum: pompejská potravinová tržnice nebyla v této části fora umístěna náhodně, a to jak z hlediska zásobování obyvatelstva, stejně jako svou polohou na okraji fora nenarušovala jeho každodenní rytmus. Střed dvora zabírala budova, která měla dvanáctiboký půdorys a jejíž střecha s kupolí spočívala na 12 sloupech, která kryla nádrž s vodou. Sloužila jako sádka na živé ryby a současně se zde také ryby čistily.

Jupiterův chrám: byl jádrem náboženského života Pompejí. Je zasvěcen nejvyšší kapitolské trojici Jupiterovi, Junoně a Minervě. Chrám byl vystavěn ve 2. století před naším letopočtem. Stál na 3 metry vysokém podstavci. V letech Tiberiovy vlády bylo podium obloženo mramorem. Monumentální vstup do chrámu tvořilo schodiště, po jehož stranách stály jezdecké sochy, které se nedochovaly.

Pompeje

Via del Abondanza: je to jedna z hlavních obchodních ulic města. Sídlila zde nová společenská vrstva a rozvíjela se zde obchodní činnost. Podél této ulice se zrodily početné obchody a k nim byly připojeny domy majitelů. Na jedné straně se ulice napojuje na oblast Fora a na druhé na Amfiteátr. Přetíná celé Pompeje z jihozápadu na severovýchod. Ulice také spojovala nejdůležitější městské oblasti veřejného života: náměstí, Stabijské lázně, amfiteátr a Velkou palestru. Její největší šíře dosahovala 8,5 metru.

Lupanare: neboli nevěstinec, jeho jméno je odvozeno od lupa - vlčice. V Pompejích jich existovalo více, ale tento byl největší a jediný z pětadvaceti dalších, který byl postaven pouze za tímto účelem. Ostatní se nacházely v patrech krčem a hospod, ale také v soukromých domech. Je to budova s dvěma patry, s malými a temnými místnostmi, včetně čekací místnosti a latríny. Stěny jsou plné nápisů a scén reprodukujících milostné scény.

Stabijské lázně: jsou to největší, nejstarší a nejlépe zachované lázně v Pompejích. Nejstarší jádro lázní pochází ze 4. století před naším letopočtem. Je tvořeno palestrou, řadou cel s vanami podél severní strany a studnou. Vpravo je lázeň pro muže a za ní je lázeň pro ženy. Obě části oddělovala kamna.

Via Stabiana: je nejhlavnější ze tří cardines v Pompejích. Odedávna spojovala města Sorrento a Stabie. Kromě toho do ní ústila pobřežní mimoměstská cesta, která spojovala Neapol se Stabiemi. V Pompejích spojovala Portu Vesuvio s Portou Stabia. Spojovala Stabijské lázně s Centrálními lázněmi a oblasti divadel a chrám bohyně Isis. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.

Prohlídka Pompejí pokračování...